Kısa ve Uzun Vadeli Kredi Tahsis ve Süreç Yönetimi